zkratky na známkáchkopie známek

Katalog identifikačních známek

Mannschaft nummer:
739
Blutgruppe:
?
Opis:
1.Kp/ INF. ERS. BATL. 311
Zkratka pro:
1.kompanie/ Infanterie Ersatz Bataillon 311
Překlad ID:
1.rota/ 311.Záložní pěší prapor

Infanterie Ersatz Bataillon 311 byl mobilizován dne 26. srpna 1939 ve městě Bischofsburgu, v rámci vojenského okruhu I. Po svém sestavení vytvářel zprvu zálohu mužstva v rámci sestavy Zeměbraného praporu XVIII/I (Landesschützen Bataillon XVIII/I) a spadal pod 217. Infanterie Division, v rámci armádní sestavy 141. Divize. Začátkem prosince roku 1939 posloužila část sestavy mužstva k vytvoření 1.praporu/ 364.Pěšího pluku (I.Bataillon/ Infanterie Regiment 364). V září roku 1940 se prapor po železnici přesouvá do kasáren Wittingen, v rámci Protektorat Böhmen und Mähren (kasárna Wittingen se nám nepodařilo dohledat, i když existují ve jmenném seznamu kasáren Wehrmachtu umístěných v rámci protektorátu Čech a Moravy). V dubnu roku 1941 se prapor podílel, části své sestavy, na vytvoření 1.praporu/ 741.Pěšího pluku (I. Bataillon/ Infanterie Regiment 741). V tomto období sloužil prapor jako ochranná vojenská složka v rámci udržení pořádku v protektorátu Čech a Moravy. V červenci roku 1941 byl prapor po železnici transportován zpět do města Bischofsburg. V prosinci roku 1941 se prapor opět podílel na vytvoření sestavy 1.praporu, tentokrát v rámci 547.Pěšího pluku (I. Bataillon/ Infanterie Regiment 547). Dne 15. září 1942 byl prapor rozdělen na Infanterie Ersatz Bataillon 311 a Infanterie Ausbildungs Bataillon 311. Záložní prapor byl nyní podřízen dispozičnímu velení 401. Divize a protože pro výcvikový prapor se nenajde plnohodnotné využití, bez odkladu je přejmenován na Reserve Infanterie Bataillon 311 a začleněn do sestavy Reserve Grenadier Regiment 217 v rámci 151. Reserve Division a je umístěn do města Weißruthenien, což byl Říšský komisariát Ostland (Reichskommissariat Ostland, RKO), to byl civilní okupační režim zřízený Německem v okupovaných Baltských státech a na velké části Běloruska. Zpočátku byl také znám jako Reichskommissariat Baltenland. Zde slouží jako pomocná vojenská síla v rámci nově obsazených sovětských územích. Dne 15. listopadu 1942 je prapor přejmenován na Reserve Grenadier Bataillon 311. Záložní prapor (Ersatz Bataillon 311) byl dne 20. listopadu 1942 přejmenován na Grenadier Ersatz Bataillon 311 a od 4. června roku 1943 byl podřízen dispozičnímu velení 461.Divize. Z důvodu postupující rudé armády a zničujících bojů pro německé válečné síly byl v únoru roku 1944  Grenadier Ersatz Bataillon 311 stažen a přesunut na linii soustředěné obrany Heeresgruppe Nordukraine, v rámci sestavy 214.Pěší Divize, kde významnou měrou posílil zdecimovanou sestavu Divisions Füsilier Bataillons 214 a vytvořil tím v podstatě její nové jádro. V dubnu roku 1944 svádí tvrdé boje v okolí města Kowel, které se nachází ve Volyňské oblasti v severozápadním cípu Ukrajiny poblíž hranic s Polskem a Běloruskem, kde přichází o významnou část své sestavy řadového mužstva a její zbytek je stažen do města Lötzen (dnes polské město Giżycko), kde se nacházejí už pouze zdecimované zbytky různých armádních sestav z původní východní fronty.

 

Mannschaft nummer:
521
Opis:
4.M.G.Ausb.Komp.999
Zkratka pro:
4.Maschinengewehr Ausbildungs Kompanie/ Ersatz Bataillon 999
Překlad ID:
4.kulometná výcviková rota/ 999 Záložní prapor

Ersatz Bataillon 999 byl sestaven dne 14. února roku 1943 ve výcvikovém prostoru Truppenübungsplatz Heuberg, v rámci vojenského okruhu V, jako záložní vojenská jednotka pro jednotky 999 (Bewährungstruppe - probační jednotky). Z počátku byl prapor tvořen dvěma Schützen Ausbildungs Kompanien, 3.Artillerie Ausbildungs Batterie, 4.gemischte Kompanie, 5.Nachrichten Ausbildungs Kompanie. Dne 6. dubna roku 1943 byl prapor rozšířen a přejmenován na Ersatz und Ausbildungs Bataillon 999. Dne 10. prosince roku 1943 byl prapor přemístěn do výcvikového prostoru Truppenübungsplatz Baumholder, v rámci vojenského okruhu XII. Zde byl prapor nyní označován jako Ersatz Brigade 999. V září roku 1944 byla brigáda rozpuštěna. Po rozpuštění byly jednotky Einsatz Batailllone 999 nasazeny jako stavební jednotky: 1./999 byl naposledy nasazen ve městě Koblenz, 2./999 byl naposled nasazen ve městě Mainz, ve vojenském okruhu XII, 3./999 a 4./999 byly oba nasazeny na horním Rýnu.

Mannschaft nummer:
96
Blutgruppe:
0
Opis:
15./ SS „G“
Zkratka pro:
15. Kradschützen Kompanie/ SS Standarte „Germania"
Překlad ID:
15.motostřelecká rota/ pluk SS „Germania"

Standarte „Germania" byl sestaven v roce 1934 jako Standarte 3/ VT z části původně sestavené Politische Bereitschaft Hamburg (Politische Bereitschaft 2). Pluk byl brzy přejmenován na Standarte 2/ VT, protože Hitler nařídil, že bude zahrnuta do posloupnosti číslování také Leibstandarte Adolf Hitler. V roce 1936 v Norimberku při sjezdu NSDAP byl pluk přejmenován na Standarte „Germania". Pluk se podílel na anšlusu Rakouska a byl také zodpovědný za bezpečnost během návštěvy italského vůdce Benita Mussoliniho v Německu. Pluk byl poté připojen k armádním jednotkám a zúčastnil se obsazení Sudet. Později sloužil až do července roku 1939 jako strážní pluk v Praze jako Wach Regiment des Reichsprotektors von Böhmen und Mähren. Pluk se poté zúčastnil invaze do Polska v rámci 14.Armee a na základě této kampaně byl použit k sestavení  Division Verfügungstruppe, který se později přejmenoval na Division „Das Reich".

15.motostřelecká rota pluku zbraní Waffen „Germania" se významnou měrou podílela na obsazení Polska. Dne 2. září roku 1939 postupovala, pod vedením Standarten Fuhrer Karl Maria Demelhuber, zalesněným prostorem nedaleko obce Kobior, kde měl zajišťovat sběrné operace zbytků mužstva polské armády. Dne 12. září úspěšně dosáhli, společně s Panzerabwehr Abteilung 8, západního břehu řeky San, v prostoru mezi městy Krzeszow a Rudnik. Pro zničené mosty přes řeku, ve městech Krzeszow a Ilanow řeku přebrodili a zajistili tak i východní břeh. Druhý den, 13. září 1939 přišel z velitelství XXII. Panzerkorps rozkaz o dalším postupu na město Kuroslaw. To však nebylo možné, protože znepřátelená armáda zaútočila na nově vybudované předmostí. Zbytek pluku „Germania" obešel západním okrajem město Jaroslaw a postupoval přes Wysocko a Krakowiec, kde se v čase 15:30 setkal se svou předsunutou 15.motostřeleckou rotou, která se nacházela v obranných pozicích na východě a jihovýchodně od města Jaroslawa. Ihned po setkání se 15.motostřelecká rota vydala směrem k městu Sadowa Wisznia, aby tam zablokovala hlavní silnici Przemysl - Lemberg a zachytila tam jeden polský prapor čítající okolo 500 mužů. Dne 14. září roku 1939, v ranních brzkých hodinách byla "Germania", prostřednictvím řádného důstojníka informovaná o tom, že 15.motostřelecká rota operující nedaleko města Sadowa Wisznia musel ustoupit směrem na sever a to s velkým počtem obětí. Na silnici, mezi Przemysl do Lembergu se pohybovala podstatně větší část nepřátelských jednotek, než se původně odhadovalo. Celá sestava „Germania" se tedy ihned přesouvá k Sadowa Wisznia aby tím posílil svou předsunutou 15.motostřeleckou rotu a spolu s ní vyrazila ještě III.baterie, ze sestavy Artillerie Regiment 109, která disponovala pěchotními děly. V 16:00 hod. téhož dne se pluk „Germania" nachází nedaleko obce Oleszicze, kde nachází značnou část zničené techniky svého 15.motostřeleckého pluku. Druhý den, 15. září 1939 ve 03:00 hod. se dostává pluk „Germania" do bojů na předměstí Jaworowa. Silným úderem  pluk „Germania" prolomil v 06:00 hod. polskou armádu a dostal se tak ke zbytků mužstva své 15.motostřelecké roty. Ve 22:40 dostal pluk „Germania", nacházející se tou dobou ve městě Jaworow, že musí ustoupit směrem k trati Mogila, severně od obce Tuczapy, kde dojde k novému seskupení armád.

  

Zde najdete další známky pluku „Germania", které jsou umístěný v našem katalogu ID:
Reiter Regiment/ SS Standarte „Germania"
Ersatz Bataillon SS Germania - SS VERFÜGUNGSTRUPPE

Mannschaft nummer:
5
Blutgruppe:
A
Opis:
14.PZ.JG.IR.444
Zkratka pro:
14.Panzerjäger Kompanie/ Infanterie Regiment 444
Překlad ID:
14.protitanková rota/ 444. Pěší pluk

Infanterie Regiment 444 byl sestaven dne 26. srpna roku 1939 jako pluk 3.vlny všeobecné mobilizace, z původní sestavy Landwehr Kommandeur Oppeln. Po sestavení spadal pod velení 239.Infanterie Division. Dne 5. listopadu roku 1939 byly 4., 8. a 12 Kompanie reorganizovány na MG Kompanie. Dne 16. ledna roku 1940 byla poskytnuta 15.Pionier Kompanie pro potřeby Pionier Bataillon 660. Dne 27. února roku 1940 byl sestaven IV.(Feldersatz) Bataillon a dne 4. května byl přejmenován na Feldersatz Bataillon 239. Dne 31. prosince roku 1941 byl pluk v rámci sestavy 6.Armee v jižním Rusku rozpuštěn a jeho jednotky začleněny do sestav 44., 57. a 299.Infanterie Division.

 

Mannschaft nummer:
154
Blutgruppe:
0
Opis:
5.Kf.Ers.Bttr./ s.Art.Ers.Abt.65 mot.
Zkratka pro:
5.Kraftfahr Ersatz Batterie/ schwere Artillerie Ersatz Abteilung 65 (motorisiert)
Překlad ID:
5.automobilová záložní baterie/ 65.Dělostřelecký záložní těžký motorizovaný oddíl

Artillerie Ersatz Abteilung (motorisiert) 65 byl sestaven dne 23. srpna roku 1939 ve městě Mühlhausen, v rámci vojenského okruhu IX. Oddíl byl sestaven jako schwere Ersatz Abteilung (motorisiert)těžký záložní motorizovaný oddíl - a byl podřízen velení 179.divizi. V polovině prosince roku 1941 bylo z oddílu poskytnuto část sestavy oddílu, který vytvořil 7.Batterie/ Artillerie Regiment 330. Dne 1. října roku 1942 byl oddíl rozdělen na Artillerie Ersatz Abteilung (motorisiert) 65 a Artillerie Ausbildungs Abteilung (motorisiert) 65. Od 1. dubna roku 1943 spadal oddíl pod dispoziční velení 409.divize. V únoru roku 1943 byl oddíl doplněn mužstvem z původní sestavy Panzer Artillerie Regiment 127, která částečně kompenzovala scházející mužstvo. Dne 10. dubna roku 1943 byly oba oddíly sloučeny do sestavy schwere Artillerie Ersatz und Ausbildungs Abteilung (motorisiert) 65. Dne 1. června roku 1943 byl oddíl dovybaven zbraněmi 10,5 cm. leichte Feldhaubitze 18 společně s tahači Raupenschlepper ost (RSO), která dříve sloužila pluku Panzer Artillerie Regiment 127.

Mannschaft nummer:
198
Blutgruppe:
?
Opis:
STB.KRGS.LAZ.ABT. (MOT) 610
Zkratka pro:
Stab/ Kriegslazarett Abteilung 610 (motorisiert)
Překlad ID:
Štáb/ 610. Oddíl vojenské nemocnice (motorizovaný)

Kriegslazarett Abteilung 610 byl sestaven dne 26. srpna roku 1939 v Berlíně – Britz, v rámci vojenském okruhu III a skládal se ze 2 Kriegs a 2 Leichtkranken Kriegslazaretten. Dne 1. října roku 1942 byl oddíl přeorganizován na tropické nasazení a dne 7. prosince roku 1942 přeorganizován zpět na jeho původní využití. Oddíl byl na konci roku 1944 a na začátku roku 1945 převelen pod 1.Panzerarmee Oberschlesien v prostoru Šternberku ve východních Sudetech.

Mannschaft nummer:
1593
Blutgruppe:
0
Opis:
Wehrm. Gef. Torgau. F.Z.
Zkratka pro:
Wehrmachtgefängnis Torgau - Fort Zinna
Překlad ID:
Věznice Wehrmachtu Torgau – pevnost Zinna

Pevnost Zinna byla jako věznice používaná od poloviny 19 století, v rámci pruské armády. V roce 1936 došlo k celkovým rekonstrukcím budov včetně rozšíření komplexu budov a pevnost Zinna se stala největší a nejmodernější věznice Wehrmachtu. V roce 1939 se začala k tomuto účelu i využívat. V tomto vězení byly umístění vojáci branné moci, kteří se nějakým způsobem provinili (dezerce, krádeže, neplnění povinností, opakovaná opilost ve službě, apod.). Ve věznici pak vyčkali na svůj rozsudek, po němž následoval většinou přesun do určených trestných praporů v rámci vykonání trestu. Většinou šlo o přesun do Finska, Norska a Ruska, kde museli čistit minová pole. Ve věznici byly dva vězeňské sektory, Feldstraflager I. a Feldstraflager II. (polní trestní tábor I. a polní trestní tábor II.), do Feldstraflager II. se umísťovali váleční zajatci. Od roku 1943 zde byl pak umístěn i úřad válečného soudu, který byl přesunut z Berlína do Postupimi a později do Torgau. Po celou dobu své existence dodržovala věznice Wehrmacht Torgau mezinárodní úmluvu Červeného kříže a tak byly dodržovány vhodné podmínky válečných vězňů. Je známo, že velitel 7. vězeňské roty Hauptmann Clausnitzer (Chef der 7. Gefangenenkompanie Hauptmann Clausnitzer) byl mezi vězni znám pro své anti-nacistické názory. V posledních dnech války přesvědčil stráže, aby bez zbraní pevnost opustili a odemkli všechny vězeňské cely. Byl to důvod, proč v rámci osvobození, bez jediného výstřelu vešla  69.US-Infanteriedivision do pevnosti, kde našla v jedné místnosti všech 129 vězňů.
Od září 1945 do října 1948 převzala správu nad věznicí Sovětská vojenská správa v Německu (SMAD, Советская военная администрация в Германии), ta zde zřídila Speziallager Nr. 8 Torgau (Fort Zinna und Seydlitzkaserne) und Speziallager Nr. 10 Torgau (Fort Zinna)speciální tábor č.8 a speciální tábor č.10. Do speciálního tábora č.8 byly umísťování úředníci státní správy ve válečných letech, bez shledání nálezu členství v NSDAP, nebo v jiných nacistických organizacích. Podněty k zatčení a umístění do věznice dodávali operativní skupiny NKVD. Konkrétní údajné zločiny nebyly udávaný. Celkem zde bylo umístěno zhruba 7500 vězňů. Speciální tábor č.10 byl určen pro východní národy ve službě pro Německo během válečných let (šlo i o lidi nuceně nasazené). Speciální tábor č.10 soudil  Sowjetischen Militär Tribunalen (SMT) a v naprosté většině byl rozsudek deportace do tzv. TNP komplexů (Pracovní tábory v trestaneckých kolonií) v SSSR. Počet odsouzených v tomto táboře není znám. Během období od září 1945 do října 1948 zemřelo ve věznici přes 800 vězňů a zbytek vězňů byl deportování do SSSR, odkud se drtivá většina nevrátila. Odhaduje se, že šlo přes 12.000 lidí.

  

Mannschaft nummer:
575
Blutgruppe:
?
Opis:
?./ FL.AUSB.REGT.53
Zkratka pro:
?./ Flieger Ausbildungs Regiment 53
Překlad ID:
?./ 53.Letecký výcvikový pluk

Flieger Ausbildungs Regiment 53 byl původně sestaven dne 1. prosince roku 1938 ve městě Straubing jako Flieger Ersatz Abteilung 53, který byl později přemístěn do města Plattling. Pluk byl dne 1. dubna roku 1939 přejmenován na I./Flieger Ausbildungs Regiment 53, který se skládal ze Stab, I. Ausbildungs Bataillon a Flugzeugführerschule (Schule/FAR.53 [neu]). V listopadu roku 1939 byl pluk přemístěn do města Gutenfeld. V roce 1940 byl pak zformován jeho II.Ausbildungs Bataillon. Dne 18. března roku 1941 se od pluku odděluje Schule/FAR.53 a je reorganizovaná na FFS A/B 122. V březnu roku 1941 byl pluk přemístěn do Tongernu. Dne 16. srpna roku 1942 byl pluk přejmenován na Flieger Regiment 53 a v roce 1944 byl pluk přemístěn k operačním činnostem do Bruselu. V červnu roku 1944 byl pluk přejmenován na Luftgau Feld Regiment Belgien-Nordfrankreich (mot.) 53 a skládal se ze 2 praporů (v jiných pramenech se uvádí že se skládal ze 3 praporů). Dne 9. září roku 1944 byl pluk rozpuštěn a začleněn do sestavy v rámci Fallschirmtruppe. Flieger Ausbildungs Regiment 53 byl opět sestaven v září roku 1944 ve městě Groningen a to ze zbývajících můžu z původně sestaveného pluku. Pluk byl definitivně rozpuštěn v únoru roku 1945.

Mannschaft nummer:
74
Blutgruppe:
?
Opis:
8.Pol. Pz. Komp.
Zkratka pro:
8.Polizei Panzer Kompanie
Překlad ID:
8.Policejní obrněná pancéřová rota

8.Polizei Panzer Kompanie byla sestavena v lednu roku 1943 ve škole Polizeischule für Kraftfahrwesen Vídeň. Byla přiděáa k Höhere SS und Polizeiführer Ostland und Rußland-Nord. Od listopadu roku 1943 až do března roku 1944 byla rota součástí Kampfgruppe Jeckeln.

Sestava v lednu roku 1943:
Gruppe Führer - vedoucí skupiny
Polizei-Panzerabteilung - policejní obrněný oddíl
- 1. Zug Pzkw  (3 x Panzerkraftwagen Panhard)  - 1.četa (3x obrněný automobil Panhard)
- 2. Zug Pzkw  (3 x Panzerkraftwagen Panhard)  - 2.četa (3x obrněný automobil Panhard)
- 3. Zug K-Pzkw (5 x Ketten-Panzerkraftwagen)  - 3.četa (5x pásový obrněný automobil)
Nachschubkolonne - zásobovací kolona
Werkstattzug - dílenská četa

Původním záměrem bylo, že v roce 1942 měl být každý Polizei Regiment vybaven jednou Panzer (Kampfwagen) Kompanie se dvěma četami Straßen-Panzerwagen a jednou četou Raupenpanzer. Vzhledem k tomu, že to nebylo možné, byly v roce 1943 nezávisle vytvořené Polizei Panzer Kompanie a přidruženy k jednotlivým plukům. Celkem bylo za celou dobu války války zřízeno 16 rot.

Mannschaft nummer:
982
Blutgruppe:
A
Opis:
Fritz Malm - Sdf./Z/ W.Wi.Stab. z.b.V.
Zkratka pro:
Fritz Malm - Sonderführer (Z)/ Wehrwirtschaftsstab zur besonderen Verwendung
Překlad ID:
Fritz Malm - Vedoucí specialista (Z)/ Vojensko-hospodářský štáb pro zvláštní účely

Sonderführer bylo označení pro vojáky, kteří disponovali specializovanou dovedností získanou v civilním sektoru, ale jejich specializace se dala uplatňovat i v pravidelné armádě.

Takto zařazený člověk neměl vojenský výcvik (nebo neabsoloval vojenskou školou), protože to nebylo nezbytně nutné. Bez vojenského výcviku pak neměl nárok na běžné pravidelné vojenské hodnosti a označoval se právě Sonderführer. V naprosté většině případů byli tyto lidé zařazeni do štábu, do stavebnictví, do propagandy (jako třeba překladatelé), do veterinární nebo lékařské služby, nebo i do průzkumných jednotek, topografických, hudebních i meteorologických sborů, ale také i jako kurátoři umění, apod.

Pozice Sonderführera jsou známé od počátku války, v roce 1942 však bylo vydáno nařízení, že lidí na pozicích Sonderführer musejí projít alespoň příslušným základním vojenským výcvikem, nebo zkrácenou vojenskou školou, aby bylo možno je připojit v případě potřeb do rezerv důstojnických sborů.

Sonderführer Wehrmachtu nosil standardní vojenskou uniformu, ale ošití včetně výložek bylo modro–šedé, výložka měla motiv kterému se říkalo "propletené klíče". 

Rozdělení:
Sonderführer se nacházel ve všech vojenských sektorech a konkrétně se služební hodností důstojníka

Sonderführer (B) - adekvátní vojenská hodnost Major nebo Oberstleutnant v armádně
Sonderführer (K) - adekvátní vojenská hodnost Hauptmann nebo Rittmeister v armádně
Sonderführer (Z) - adekvátní vojenská hodnost Leutnant / Oberleutnant nebo Zugführer v armádně
Sonderführer (O) - adekvátní vojenská hodnost Oberfeldwebel v armádně
Sonderführer (G) - adekvátní vojenská hodnost Unteroffizier v armádně

Stránky